Stedenbouwkundige vergunning - algemeen

Wat

Als algemene regel geldt dat voor het bouwen of verbouwen van een constructie, een stedenbouwkundige vergunning nodig is. In principe ook voor het slopen van een gebouw of constructie. Voor bepaalde werken is geen vergunning vereist. Het Vlaamse Gewest beschikt over een lange lijst van activiteiten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. U kan zich hierover informeren via het gemeentebestuur. De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning moet een aantal documenten bevatten (plannen, enz.), afhankelijk van de aard en de omvang van de geplande bouw- en/of verbouwingen.

De aanvraag wordt ingediend bij het gemeentebestuur.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Mail

Telefonisch 

Procedure

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvraag binnen de 105 dagen.

36 dagen na bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning, mag u de werken aanvatten.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster