Sluitingsdag - afwijkingen wekelijkse rustdag

Wat

Alle kleinhandelaars zijn verplicht een wekelijkse rustdag te nemen. Op initiatief van een of meerdere handelaars kan het College van Burgemeester en Schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan. Deze afwijkingen gelden dan voor het ganse grondgebied.

 

Jaarlijks vindt u de nieuwe lijst met afwijkingen op de website.

 

 

Lijst 2017

Lijst 2018

Voor wie

Alle kleinhandelaars in de gemeente Willebroek.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Elke handelaar of handelaarsvereniging kan een afwijking aanvragen. Dit kan u doen door een brief of mail te sturen naar de dienst lokale economie.

Hierin moet duidelijk vermeld staan waarom u denkt dat het College van Burgemeester en Schepenen een uitzondering moet toestaan voor een bepaalde dag.

Procedure

De afwijkingen worden in december van het voorgaande jaar vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen.

De beslissing zal jaarlijks op de site worden vermeld.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster