Stedenbouwkundig attest

Wat

Dit uittreksel geeft aan wat de bestemming van het perceel in kwestie is. Het bepaalt of het perceel al dan niet in een verkaveling en/of bijzonder plan van aanleg is gelegen. Het verschaft ook inlichtingen met betrekking tot de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften. U kan dit uittreksel verkrijgen op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Wat meebrengen

Volledig dossier: aanvraagformulier en plannen

Procedure

 U dient het aanvraagsformulier in bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster