Sportkampen

Wat ?

De sportdienst organiseert in vakantieperioden heel wat sportkampen. U kan hier kiezen uit een zeer uitgebreid gamma van diverse sporten (zwemmen, dans, voetbal, watersportkampen, basketbal, badminton, mountainbike, volleybal, gym, enz.)

Voor wie ?

Alle meisjes en jongens tussen 3 en 18 jaar.

Hoe inschrijven ?

- via de webshop: http://webshop.willebroek.be

  telefoonnummer helpdesk: 03 866 92 30

Wat meebrengen ?

- kopie zwembrevet voor watersportkampen

- bewijs samenstelling gezin voor BLOSOkampen

 

G-sport ?


Tijdens onze sportkampen worden de G-kids volledig geïntegreerd in het bestaande aanbod van activiteiten waarbij ze een persoonlijke begeleider krijgen.

Neem bij inschrijving contact op met de sportdienst voor een persoonlijk gesprek zodat de juiste begeleider kan gezocht worden.


Kortingen ?

 

Fiscale aftrekbaarheid 

 

Als je inschrijft voor een sportkamp kan je dit inbrengen bij je belastingsaangifte en geniet je van een fiscale aftrekbaarheid. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

- de uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar (tot de dag je kind 12 jaar wordt)

- de belastingsplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf van een beroepsinkomen genieten. Het gaat immers om een vermindering van het belastbaar inkomen.

- de kinderen waarvoor men de opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingsplichtige.

- de uitgaven voor kinderopvang zijn door de belastingsplichtige betaald aan organisaties die erkend zijn door lokale openbare besturen.

- de echtheid en het bedrag van de uitgaven moeten gestaafd worden door bewijsstukken. Het fiscaal attest wordt geleverd door de gemeentelijke sportdienst.

 

Het maximaal aftrekbare bedrag is beperkt tot 11,20 euro per kind en per opvangdag ongeacht de duur van de opvang. Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor aftrek in aanmerking komt. 

 

Tegemoetkoming ziekenfonds

 

Zowat alle ziekenfondsen geven je een tegemoetkoming als je je kinderen laat deelnemen aan een sportkamp. 

Vraag hiervoor het geijkte formulier aan bij het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten, breng het mee naar het sportkamp en de laatste dag van het kamp krijg je het ingevuld mee terug.

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster