Inname openbaar domein

Wat?

Wenst u voor een bepaalde tijd de openbare weg in te nemen (bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, voor een verhuiswagen, voor verbouwingen of bouwwerken)? Dan moet u vooraf aan het gemeentebestuur een vergunning aanvragen voor de inname zelf en voor het plaatsen van verkeersborden voor het parkeerverbod. U betaalt voor die inname een belasting van € 0,25/m² per dag met een minimum van € 25,00.

Voor wie?

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen?

U brengt het ingevulde aanvraagformulier binnen op dienst Openbare Werken waar uw aanvraag verder wordt behandeld. U kan het formulier uiteraard ook mailen naar de dienst.

Voor innames waar bijkomende signalisatie voor nodig is (meestal voor grotere bouwwerken), dient u een signalisatieplan voor te leggen. De meeste aannemers zullen u helpen bij de opmaak hiervan.

Wat meebrengen?

Aanvraagformulier en eventueel signalisatieplan

Procedure?

De aanvraag moet minstens vijf werkdagen op voorhand worden ingediend. Voor grotere innames, waarbij een omleiding moet worden ingesteld, geldt een minimale termijn van een maand. Bij het binnenbrengen van uw aanvraagformulier deelt de bevoegde ambtenaar u mee wanneer u uw vergunning kan komen ophalen. Uw vergunning kan uiteraard ook gemaild worden als u uw mailadres invult. U hoeft in dat geval niet meer langs te komen. Let er wel op dat u uw vergunning steeds kan tonen aan een agent of ander bevoegd persoon.

De afrekening gebeurt na het einde van de inname. Bij langdurige innames kan er gewerkt worden met tussentijdse afrekeningen.Belangrijk: Wanneer u een vergunning aanvraagt en bekomt voor de inname van het openbaar domein, blijft u als aanvrager zelf ook steeds verantwoordelijk voor een aantal zaken. Sowieso is het uw plicht te voorzien in de nodige signalisatie tijdens de inname. U blijft ook verantwoordelijk voor de eventuele kosten wanneer u beslist dat een foutief geparkeerde wagen getakeld moet worden. U kan nadien uiteraard trachten deze kosten te verhalen op de overtreder. De gemeente noch politie komen tussen in deze kosten. Deze en andere voorwaarden staan vermeld in elke afgeleverde vergunning.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster