Referentieadres

Wat

Niet iedereen heeft een vast, eigen adres. Denken we onder meer aan schippers, kermisreizigers, personen zonder voldoende bestaansmiddelen, gedetineerden zonder gezin of vast adres, personen die als tijdelijk afwezig worden beschouwd.

 

Om toch bereikbaar te zijn en, bijvoorbeeld, post te ontvangen, kunnen deze personen een referentieadres aanvragen. Zo'n referentieadres is het adres van een persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van deze persoon, een persoon zonder verblijfplaats wordt ingeschreven.

Daklozen en gedetineerden (sinds 1 januari 2016) kunnen zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven op het adres van het OCMW in de gemeente waar zij meestal verblijven.

 

Sowieso komt u zich best eerst informeren of u in aanmerking komt voor een referentieadres.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum
Indien referentieadres bij OCMW, doet het OCMW dit voor u.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Indien referentieadres bij natuurlijk persoon, moet ook die persoon zijn toestemming geven.

Procedure

Enkel bij referentieadres bij het OCMW, wordt dit voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

In alle andere gevallen, onmiddellijke aanpassing.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster