Sportvereniging - erkenning

Wat

Een sportvereniging kan een aanvraag indienen bij de gemeente om erkend te worden als Willebroekse vereniging.

Erkende verenigingen hebben recht op een verminderd tarief bij het huren van gemeentelijke infrastructuur.

Voor wie

Alle verenigingen met een werking in Willebroek of hun maatschappelijke zetel in Willebroek

Hoe verkrijgen of aanvragen

U vraagt dit best schriftelijk aan via het document 'aanvraagformulier erkenning sportvereniging'.

Wat meebrengen

Aanvraagformulier huishoudelijk reglement en / of statuten ingevuld inlichtingenblad.

Procedure

Na het indienen van uw aanvraagformulier, formuleert de sportraad een advies over uw erkenning. De uiteindelijke beslissing gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen. Nadien ontvangt u een brief met daarin de beslissing en de nodige informatie.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster