Adreswijziging

Wat

Als u verhuist, moet u dat binnen de 8 dagen melden aan de dienst bevolking van uw nieuwe woonplaats. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

 

De wijkagent komt daarna vaststellen of u werkelijk op het gemelde adres verblijft. Na een positieve vaststelling wordt uw adres gewijzigd in het bevolkingsregister van de gemeente en het Rijksregister en moet u de adresgegevens op uw identiteitskaart laten aanpassen bij de dienst bevolking.

 

Op de verhuisdag kan u een parkeerplaats laten vrijhouden.

Voor wie

Iedereen

Hoe melden 

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Schriftelijk

E-loket

Wat meebrengen

Indien u zich persoonlijk aanbiedt moet u uw identiteitskaart meebrengen.

Bij een schriftelijke aanvraag of een melding via het E-loket moet u voldoende gegevens vermelden om uw identiteit te bevestigen.

Na het bezoek van de wijkagent brengt u ook de bevestigingsbrief van de wijkagent, de identiteitskaarten van alle gezinsleden en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig mee.

Procedure

Na uw melding van adreswijziging, komt de wijkagent bij u langs. De wijkagent geeft u een bevestigingsbrief waarmee u zich 4 werkdagen later kan aanmelden op het gemeentehuis. Op dat moment kan u alle documenten waarop uw adres staat, laten aanpassen (identiteitskaarten van alle gezinsleden, inschrijvingsbewijs, …).

Uw nieuw adres meedelen

Uw adres is van belang voor heel wat instellingen en bedrijven. Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u deze instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

 

Een aantal daarvan wordt automatisch ingelicht van deze wijziging zodra die officieel is:

 

 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Kind en Gezin
 • Kinderbijslagfonds
 • OCMW
 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
 • VDAB
 • Ziekenfonds

 

 

Een aantal instanties zal u zelf nog moeten verwittigen:

 

 • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • Catalogusbedrijven (mode, vakantie, hobby, boeken, ...)
 • Cultuurcentra, bibliotheken
 • De Lijn en/of NMBS indien u een bus-, tram- en/of treinabonnement heeft
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Firma's waar u een klantenkaart bij heeft
 • Huisdokter en eventueel specialisten
 • Ivarem: voor de activering of aanvraag van uw DIFTAR-afvalcontainer (huisvuilophaling): gratis infolijn 0800 90 441
 • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij, gsm-operator en/of internetprovider
 • Kinderopvang
 • Loket voor personen met beperkingen (gemeentebestuur): als u een fysieke beperking heeft en een parkeerplaats wil in de nabijheid van uw woning
 • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • Scholen
 • Uw werkgever
 • VDAB (als u werkzoekende bent)
 • Verenigingen waarvan u lid bent
 • Voor zelfstandigen: ondernemingsloket (economie.fgov.be), BTW-kantoor, sociaal verzekeringsfonds en RSZ 

 

 

In de folder 'U verhuist. Een nieuw adres, wat nu?' kan u o.a. een afvinklijst van te verwittigen instanties en tips voor een vlotte verhuis vinden.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster